Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Červnový večer chval


Datum akce:
Kde:
Hradec Králové – Pouchov, kostel sv. Pavla
Diecéze: Královéhradecká | Farnost: Hradec Králové – Pouchov
Kontaktní osoba:
Lukáš Vízek, lukas.vizek@seznam.cz
Štítky:
Adorace a modlitby
Plakát:
Plakát (264.46 KB)

Večer doprovází hudba a zpěvy chválové skupiny pouchovské farnosti a jejich přátel.

V žalmu nadepsaném, Hospodin je mé světlo i má spása, David říká: „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.“ (Žalm 27–4) I my se k této prosbě připojíme při dalším večeru chval. Se zpěvy, adorací a děkováním se při něm setkáme v kostele sv. Pavla v Hradci Králové na Pouchově. Večer doprovází hudba a zpěvy chválové skupiny pouchovské farnosti a jejich přátel. Přijďte!

14
50.2304626
15.8467185
basic
50.2304626
15.8467185

Další akce

Kdy:
Kde: Chlumek v Luži, kostel P. Marie Pomocné

Svatováclavská pouť

Po celý čas poutě bude příležitost ke svátosti smíření.
Kdy:
Kde: Chlumek v Luži, kostel P. Marie Pomocné

III. chlumecká pouť "Švestková" (Narození)

Po celý čas poutí bude příležitost ke svátosti smíření.