Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické a pedagogické centrum - Katechetické a pedagogické centrum

Katechetické a pedagogické centrum

Diecézní katechetické centrum bylo zřízeno jako součást Biskupství královéhradeckého v roce 1991. 

Prostřednictvím Diecézního katechetického a pedagogického centra (dále KPC) diecézní biskup „řídí a usměrňuje všechny katechetické činnosti v diecézi“ (Všeobecné direktorium pro katechezi, 265).

KPC koordinuje a metodicky vede katechetickou činnost v diecézi, vypracovává a zajišťuje pro ni pomůcky. Připravuje a realizuje další vzdělávání a formaci katechetů a učitelů náboženství (kněží, jáhnů a laiků).
Základní formy: diecézní katechetické setkání či konference, oblastní setkání a pracovní schůzky, metodické semináře, duchovní obnovy

KPC zajišťuje agendu přípravy a evidence kanonických misí ke katechetické službě. 

Připravuje programy a školí lektory, kteří ve školách představují témata spojená s křesťanstvím tzv. Vstupy do škol.

Realizuje vzdělávací a osvětové programy o křesťanství v základních a středních školách královéhradecké diecéze.

působí v oblastech:

Katechetické a pedagogické centrum

Koordinuje a metodicky vede katechetickou činnost v diecézi, zajišťuje pro ni pomůcky.

Připravuje a realizuje další vzdělávání a formaci katechetů a učitelů náboženství (kněží, jáhnů a laiků).  Základní formy: diecézní katechetické setkání či konference, oblastní setkání a pracovní schůzky, metodické semináře, duchovní obnovy. 

Zajišťuje vydávání kanonických misí a inspekci katechetické činnosti a výuky náboženství.

Realizuje vzdělávací a osvětové programy o křesťanství v základních a středních školách královéhradecké diecéze.


VÍCE INFORMACÍ ZDE