Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Generální vikář a biskupští vikáři - Evangelizace

Evangelizace

My všichni jsme zajisté povoláni k  růstu ve  svém evangelizačním poslání. (Evangelii Gaudium 121)

rozsévač

Vítejte na stránce evangelizace v královéhradecké diecézi. V jednotlivých záložkách najdete chystané akce, návrhy evangelizačních aktivit pro farnosti (Alfa kurzy, Sievers, Večery chval atd.) a materiál pro společenství - pro jeho založení a činnost.

Zároveň v jednotlivých záložkách najdete kontakty na osoby, které se jednotlivým aktivitám věnují a jsou schopny vám poskytnout pomoc a rady pro realizaci dané aktivity i ve vaší farnosti.


Evangelizace je poslušností Ježíšovu misijnímu poslání: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20). 
(Evangelii Gaudium 19)