Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní konzervátorské centrum - O nás

O nás

Diecézní konzervátor se vyčleňuje z odboru správy majetku a zařazuje se do konzervátorského centra v přímé podřízenosti generálního vikáře. Spravuje celodiecézní evidenci a dokumentaci uměleckých děl a předmětů kulturněhistorické povahy ve vlastnictví církevních subjektů diecéze.

Madona mezi světicemi (detail), Mistr královéhradeckého oltáře, 1490-1500

  • dohlíží na dodržení zákonných podmínek při správě kulturních památek
  • zajišťuje restaurování movitých evidovaných i neevidovaných památek (obrazů, soch, pretios, parament, zvonů, oltářní a varhanní architektury aj.) a – uměleckořemeslných částí nemovitostí (kamenosochařských prvků, nástěnných maleb, dveří, vitrají atd.)
  • administruje žádosti o příspěvky na restaurování v rámci různých dotačních programů
  • napomáhá při ochraně a zabezpečení kulturního dědictví
  • podílí se na prezentaci církevních kulturních památek
  • zajišťuje výpůjčky, uložení a další nakládání s předměty kulturněhistorické povahy
  • zajišťuje administraci badatelských aktivit a filmování v sakrálních objektech


Kontakty

telefon: 495 063 673

e-mail: pamatky [at] bihk.cz (pamatky[at]bihk[dot]cz)