Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kancléř a administrativní odbor - Poslání

Poslání

Kancléř je ustanoven v každé kurii biskupství. Jeho hlavním úkolem je pečovat o vyhotovení a odesílání listin kurie a jejich uchovávání v archivu kurie.

Činnost a poslání kancléře

Kancléř vede administrativní odbor biskupství a dále vykonává funkce dle příslušných ustanovení kanonického práva (kán. 482-491 CIC) a plní i další úkoly dané především kán. 382, §3, kán. 404, §1-3, kán. 474, popř. kán. 413, §1 a 1475, §2 CIC, a řídí se i ustanoveními schválenými diecézním biskupem, která se vztahují na úřad kancléře (sbor poradců, biskupská rada, kněžská rada aj.).

Kancléř a administrativní odbor
Budova biskupské rezidence na Velkém náměstí v Hradci Králové

Kancléř napomáhá z administrativního hlediska biskupovi ve vyřizování a uspořádání všech záležitostí, patřících do správy diecéze (srov. kán. 473, §1 CIC) a z tohoto pohledu kontroluje činnost v rámci celé kurie.

Kontroluje dodržování spisového řádu v rámci celého biskupství.

Kancléři pomáhá ve smyslu kán. 482, §2-3 CIC při výkonu jeho funkce vicekancléř, příp. další notáři.

Kancléř řídí administrativní odbor, který se dle historických zvyklostí nazývá jinak také konzistoř.

Administrativní odbor zajišťuje činnosti:

  • vedení jednacího protokolu;
  • rozdělení a expedici denní pošty;
  • ukládání listin ve spisovně a následně v archivu;
  • zpracování výročních statistik pro Apoštolský stolec a ČBK;
  • vydávání Akt královéhradecké diecézní kurie (ACRG);
  • zveřejňování vydaných interních směrnic pro řízení biskupství a diecéze, vedení jejich centrální evidence;
  • vydávání diecézního Katalogu (adresář a schematismus) a průběžné vedení jeho elektronické podoby - jeho webový výstup naleznete zde.

Oddělení IT a Oddělení CIS

Pod administrativní odbor je začleněno Oddělení IT zajišťující servis a správu informačních technologií pro celý úřad diecézní kurie.

Dále sem patří Oddělení CIS, které vytváří moduly církevního informačního systému (CIS) pro potřeby Biskupství královéhradeckého i ostatních biskupství. Jedním z výstupů CIS je společný portál bohoslužeb a kontaktů bohosluzby.cirkev.cz provozovaný Českou biskupskou konferencí.


Administrativní odbor mimo jiné zajišťuje
správu a aktualizaci dat diecézního Katalogu.
V případě nalezení chyby v kontaktních údajích
na těchto stránkách, prosíme,
zašlete informaci na adresu konzistor [at] bihk.cz (konzistor[at]bihk[dot]cz).

Zprávy

Zprávy

Zemřel Mons. Josef Růt

Z diecéze

Byl dlouholetým kancléřem diecézní kurie a později oficiálem Diecézního církevního soudu.