Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Doba postní, Velikonoce

Doba postní, Velikonoce

Svatý týden 

 1. Píseň o Kristově utrpení  
 2. Svatý týden v obrazech - puzzle 
 3. Biblická pátrání - Poslednívečeře 
 4. Velikonoce nejen pro děti 
 5. "Události Svatého týdne podle evangelia - přehled"Tabulka obsahuje: název události, odkaz na biblický text, osoby (aktéry události), symboly a sloupec "souvislost se životem", která je vyjádřena v krátkých heslech. Na stejné adrese je umístněn i soubor "Metody práce s texty", který obsahuje několik desítek metod vhodných pro různé věkové skupiny a k různému účelu.
 6. Ježíš Kristus. Při prezentaci velikonočních událostí žákům ve školách, při veřejných programech nebo zájemcům o křest je třeba představit osobu Ježíše z různých úhlů pohledu. Nabízíme dvě metodiky pro cca 45 minutový program (doporučujeme i delší čas). Jedná se o scénáře: 
  Ježíš v evangeliích. Program byl napsán pro středoškoláky, lze jej zjednodušit pro starší děti nebo využít s dospělými. Vychází z evangelia odkud je vybráno osm pohledů na Ježíše. Cílem je vzbudit zájem o jeho osobu a objevovat jeho poslání. 
   Ježíš v proměnách staletí. Východiskem k scénáři je publikace prof. Jaroslava Pelikana Ježíš v proměnách staletí. Autor v ní nabízí různé obrazy Ježíše Krista, jak byl vnímán v jednotlivých epochách dějin lidstva.
 7. Ježíšovo odsouzení a smrt.
  Práce s obrazem. Metodika pro mladé a dospělé lidi. Původně vznikla pro vstupy do škol k žákům středních škol. Scénář je zpracovaný podle italské přiručky MAZZARELLO, M. L.; TRICARICO, M. F. Il mistero della Pasgua. Eledici, Torino, 2004. Pracuje se s mozaikou italské Ravenny, gotickou miniaturou a antickým obrazem ukřižovaného Krista z 8. stol.
 8. Křížová cesta (Via dolorosa)Powerpointová prezentace má žáky nebo účastníky katecheze seznámit s projevy úcty k Ježíši, který nesl kříž z pevnosti Antonia, kde sídlil římský prokurátor, na pahorek Golgota (nazývaný též Kalvárie), na němž byl ukřižován. Fotografie v prezentaci byly pořízeny v několika posledních letech a zachycují jednotlivá tzv. zastavení. Křížová cesta je též oblíbeným námětem umělců. V této prezentaci se setkáte s obrazy akademických malířů Vladimíra Komárka a Jiřího Fikara. Ke stažení mezi přílohami této stránky.
 9. Jeruzalém a události Svatého týdne. Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy.  
  V metodice Jeruzalem_METODIKA najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 
Téma ke katechezi Popis Ke stažení
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma; Poslední večeře s apoštoly, Ježíšovo zatčení, odsouzení, smrt a vzkříšení Katecheze s dětmi předškolního věku. Je možné upravit i pro starší. Základní pomůckou je model Jeruzaléma z kostek postavený na půdoryse, který si zhotovíte pomocí souboru . Označte si pomocí kartiček s názvy tato místa: večeřadlo, Getsemanská zahrada, chrám, pevnost Antonia, Herodův palác, Kaifášův palác, Golgota a Ježíšův hrob. Ježíšova cesta z večeřadla až na Golgotu a jeho vzkříšení je prezentováno jako jedna velká událost a svědectví Ježíšovy lásky k nám.  Jeruzalem_pudorys.jpg (904,3 kB)
Text vyprávění k výrobě knížečky pro děti
Poslední večeře Při prezentaci poslední večeře malým dětem doporučujeme vyrobit si překližky nebo z kartonu jeho malý model se stolkem a pořídit si 13 figurek (Ježíš a apoštolové). Dále potřebujeme chléb a kalich s vínem a biblický text. Metodika pro děti předškolního věku
Biblický text k výrobě knížečky pro děti
Četba o velikonoční události, využití plánku Jeruzaléma  Určeno starším dětem, dospívajícím i dospělým. Postup je uveden ve společné metodice nad tabulkou.  Jeruzalem_planek.jpg (306,8 kB). K lilustraci slouží soubor s fotografiemi míst: Jeruzalem_fotografie.pdf (1181868).
Práce s obrazy Didaktické katechetické obrazy Guerrina Pery k událostem Svatého týdne.  Obrazy a metodika ke stažení na této  stránce.

Doba postní 

Almužna - video Jiřího Dyčky 

Modlitba - video Jiřího Dyčky 

Půst - video Jiřího Dyčky 

Křížová cesta s apoštolem Pavlem

omalovánkyOmalovánky pro děti – Křížová cesta

Křížová cesta pro děti ve formě omalovánek vznikla ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě. Více ZDE

postní

Boží vůle Postní rekolekce 2021 - Rozjímání o Boží vůli
V letošním roce vás KC Olomouc zve k prožití postní rekolekce v soukromí. Jako pomůcku pro vaši osobní rekolekci nabízí materiál, který zpracoval a přednáší P. Jan Mach podle knihy Veroniky Barátové Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Více ZDE

postní

postníMalý průvodce postní dobou - aplikace
nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef.
Více ZDE 

postní

Postní doba - nápady z KC Brno. Více ZDE

postní

 

postní

postníPostní doba nápady z webu Děti víra.cz. Více ZDE

postní

Postní kapky. Více ZDE

postní

 

VeronikaZe smyslu postní doby (příprava na Velikonoce) vyplývají témata, která jsou pro ni zvláště vhodná:

 • Křest - postní doba je také obdobím přípravy na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Symbolika vody v liturgii, Vyznání víry, smrt a dar věčného života
 • Půst - úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (srov. Mt 4,2; Lk 4,1n). Biblické události včetně starozákonních předobrazů (půst Mojžíže na Sinaji Ex 34,28; proroka Elijáše cestou k hoře Chorebu 1 K 19,8; 40 roků putování Izraele pouští), duchovní smysl vyjádřený v liturgii Popeleční středy; aktualizace pro dnešní život (smysl ztišení, modlitba, zpytování svědomí, almužna, skutky milosrdenství apod.) Podrobněji viz článek Postní doba - cesta k Velikonocům (Jan Šlégr, Cesty katecheze č. 1, 2009).
 • fialová barva postní doby vyjadřuje postoj kajícnosti. Témata: hřích, pokání, Boží milosrdenství (žehnání, exorcismus), Ježíšova oběť, dar odpuštění, svátost smíření. 

Máři MagdalenaProgramy vhodné pro katechezi ve společenství
Program č. 1: téma Vyznání víry
Program je určen pro děti nejméně od 10 let, pro mladé a dospělé, kteří se v něm seznámí s různými formulemi vyznání víry. Cílem programu je nabídnout jinou cestu k porozumění významu Kréda, a to na základě seznámení se s tradicí východních církví - ikonostasem, který zobrazuje dějiny spásy a jejich zpřítomňování při slavení liturgie. Program obsahuje scénář dvou setkání.
Přílohy k programu:

Program č. 2: téma Vyznání víry
Vhodný pro mladé lidi a dospělé, z části lze upravit a zjednodušit i pro starší děti. 

Program č. 3: téma Příprava na obnovu křestních slibů

Program č. 4: téma Voda v dějinách spásy
Program ve variantách pro děti, mladé lidi i dospělé zaměřený na přípravu k obnově křestních slibů. Pomůcky k tématu "voda v dějinách spásy".

Program č. 5: téma Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu
Program je určen pro mladé a je založen na práci s biblickým textem Ex 14. Účastníci katecheze se seznámí i s historií obřadů křesťanské iniciace.

Kající bohoslužby
Scénář ke kající bohoslužbě pro rodiny s dětmi včetně přílohy s biblickými texty k tématu Pokání.

Jednotlivé pomůcky

 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů lze stáhnout tyto pomůcky:

 • tabulku s přehledem obřadů křesťanské iniciace, jak probíhala přibližně ve 3. století
 • tabulku křestních symbolů a popis jejich významu (včetně již nepoužívaných)
 • prezentaci "Abrahám - Jak žít víru dnes" k programu s mladými lidmi

 Symboly v obřadech křesťanské iniciace najdete:

 • pracovní list s fotografiemi obřadů křesťanské iniciace dospělých s komentářem
 • prezentaci v powerpointu na stejné téma

Programy pro rodiny s dětmi ve farnosti


 

Video