Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Emeritní pomocný biskup - Mons. Josef Kajnek

Mons. Josef Kajnek

Josef Kajnek se narodil 18. 4. 1949 v Kutné Hoře. Na kněze byl vysvěcen po studiu na litoměřické bohoslovecké fakultě 26. 6. 1976 v Praze. Po vysvěcení byl kaplanem v České Třebové, pak administrátorem v Písečné a v Ústí nad Orlicí. Tam mu byl také za tzv. maření státního dozoru nad církvemi odňat v roce 1984 státní souhlas a navíc byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Po nuceném civilním zaměstnání u Státních lesů a v Metrostavu se vrátil do kněžské služby jako administrátor v Chomuticích u Hořic, Lázních Bělohradu a v Pardubicích.

Mons. Josef Kajnek - pomocný biskup
Mons. Josef Kajnek u vchodu do katedrály Svatého Ducha při uvítání a nástupu do služby nového diecézního biskupa Mons. Jana Vokála

V roce 1990 jej biskup Karel Otčenášek povolal ke službě generálního vikáře, kterou vykonával až do roku 1998. Pomocným biskupem královéhradeckým byl jmenován 4. 11. 1992 a biskupské svěcení přijal 12. 12. 1992 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. V letech 1998-2001 se na vlastní žádost na čas vrátil k pastoraci ve farnostech v Jablonném nad Orlicí a okolí.

Od roku 2001 bydlí v druhém největším městě diecéze v Pardubicích a  zapojuje se do duchovní správy tamní farnosti. Od roku 1998 působil také jako biskupský vikář pro duchovní povolání a za Českou biskupskou konferenci mu byla až do roku 2020 svěřena péče o vězeňské kaplany.

Po obnově Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové byl 10. 11. 2004 ustanoven proboštem kapituly. V době sedisvakance po odchodu diecézního biskupa Dominika Duky na svatovojtěšský arcibiskupský stolec do Prahy byl až do nástupu nového diecézního biskupa Jana Vokála administrátorem Královéhradecké diecéze (2010-2011).

V letech 2011-2018 byl generálním vikářem, v současné době je opět biskupským vikářem pro duchovní povolání a biskupským delegátem pro zasvěcené panny.

Dne 12. 12. 2023 přijal papež František jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa Královéhradecké diecéze při příležitosti jeho blížících se 75. narozenin.


Základní data

18. dubna 1949
narozen v Kutné Hoře

26. června 1976
vysvěcen na kněze královéhradecké diecéze

4. listopadu 1992
jmenován pomocným královéhradeckým biskupem a titulárním akvenským biskupem

12. prosince 1992
vysvěcen na biskupa

hlavní světitel
Mons. Karel Otčenášek, biskup královéhradecký

spolusvětitelé
Mons. Giovanni Coppa, apoštolský nuncius
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

12. prosince 2023
papež František přijal jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa

svátek
19. března

Zprávy a Fotogalerie

Zprávy

Biřmování ve farnostech

Z diecéze, Biřmování

Také v roce 2024 udělí diecézní biskup Jan Vokál a pomocný biskup Josef Kajnek svátost biřmování věřícím ve farnostech královéhradecké diecéze.

Papež František uvolnil z úřadu biskupa Josefa Kajneka

Z diecéze, Z Vatikánu

Mons. Josef Kajnek rezignoval na úřad pomocného biskupa královéhradeckého.

Diecézní setkání mládeže 2023

Z diecéze

Již v sobotu 25. 11. v Hradci Králové. Téma: Zastav se a naslouchej

Fotogalerie

Poutní slavnost v Červeném Kostelci

Bohoslužby

V neděli 30. července byl při poutní slavnosti požehnán kostel po opravách za účasti biskupa Mons. Josefa Kajneka.

Jáhenské svěcení v Ústí nad Orlicí

Bohoslužby

Biskup Josef Kajnek udělil jáhenské svěcení Janu Pecháčkovi.

Diecéze má nového jáhna

Bohoslužby

Biskup Josef Kajnek vysvětil na jáhna biskupského ceremonáře Michala Šramka.