Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ekonomická rada diecéze - Poslání

Poslání

Ekonomická rada diecéze sestává alespoň ze tří biskupem jmenovaných křesťanů, opravdu zkušených v ekonomii i světském právu a vynikajících bezúhonností.

Členové ekonomické rady jsou jmenováni na pět roků a po uplynutí této doby mohou být znovu a znovu jmenováni na další pětiletí (srov. kán. 492 CIC).

Činnost ekonomické rady

 • připravuje každoročně rozpočet příjmů a vydání (kán. 493 CIC);
 • vyjadřuje mínění k osobě ekonoma diecéze (kán. 494 CIC);
 • určuje způsob, podle něhož ekonom ze stanoveného příjmu hradí vydání (kán. 494 CIC);
 • přezkoumává každoroční vyúčtování všech správců jakéhokoliv církevního majetku (kán. 1287, §1 CIC).

Na konci roku ekonom předkládá ekonomické radě vyúčtování příjmů a vydání (kán. 494 CIC).

Diecézní biskup potřebuje souhlas této rady

 • při převodech majetku dle kán. 1292, §1 CIC;
 • k jednání povahy mimořádné majetkové správy (kán. 1277 CIC; viz příslušná směrnice ČBK).

Diecézní biskup projedná s ekonomickou radou

 • stanovení sbírek a příspěvků na potřeby diecéze (kán. 1263 CIC);
 • věci majetkové správy většího významu (kán. 1277 CIC);
 • určení jednání překračujících meze a způsob řádné majetkové správy pro podřízené osoby, které to nemají upraveno ve stanovách (kán. 1281, §2 CIC);
 • jak nejlépe naložit s darovanými penězi i movitým majetkem (kán. 1305 CIC);
 • možnost snížení závazků při zmenšení výnosů nebo z jiného důvodu, bez zavinění správců odkazů či nadací (kán. 1310, §2 CIC).