Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kolegiátní kapitula v Litomyšli - Kolegiátní kapitula

Kolegiátní kapitula

při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Je sborovou právnickou osobou zřízenou 10. dubna 1994 za pontifikátu papeže sv. Jana Pavla II. mons. Karlem Otčenáškem, 23. královéhradeckým sídelním biskupem. Stalo se tak v roce 650. výročí zřízení pražské církevní provincie a historického biskupství v Litomyšli. Je evidována Ministerstvem kultury ČR ve smyslu zákona 3/2002 Sb. v platném znění.

Statutárními orgány kolegiátní kapituly jsou děkan a arcijáhen.

IČO: 73631736

Sídlo: Šantovo nám. 183, 570 01 Litomyšl

Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
Proboštský a kolegiátní kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Kapitula je společenství kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v kolegiátním kostele. Kromě toho může kapitula plnit úkoly, kterými jí pověří diecézní biskup.

Kapituly mají práva a plní úkoly dané obecným právem a pověřením diecézního biskupa (kán. 503 a násl. CIC).