Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Liturgická komise - Poslání

Poslání

Diecézní liturgická komise je poradním orgánem diecézního biskupa ve věcech a záležitostech týkajících se liturgického života místní církve.

Liturgická komise je zřízena diecézním biskupem a pomáhá mu plnit úkoly v oblasti slavení liturgie, které mu ukládají příslušné články konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, kánony Kodexu kanonického práva a další dokumenty Apoštolského stolce.

Činnost komise

  • Sleduje liturgický život v diecézi.
  • Napomáhá realizaci ustanovení příslušné autority ve věcech liturgie.
  • Navrhuje praktická opatření k prohloubení liturgického života, jako pomoc pro kněze působící v duchovní správě.
  • Dle pokynů diecézního biskupa pomáhá s liturgickou přípravou laiků a napomáhá správné liturgické praxi stanovené příslušnými liturgickými směrnicemi.
  • Ve spolupráci s Diecézním teologickým institutem se podílí na liturgickém vzdělávání lektorů, akolytů a varhaníků.

Další oblasti činnosti

  • Věnuje soustavnou pozornost úrovni zpěvů lidu i vybraných skupin zpěváků, organizuje formaci varhaníků a spolu s dalšími odborníky posuzuje vhodnost koncertů v kostele. Při své činnosti se řídí příslušnými směrnicemi a rozhodnutími Apoštolského stolce, rozhodnutími diecézního biskupa s ohledem na platné směrnice České biskupské konference.
  • Dbá na úpravu liturgických prostorů a doporučuje architekty, restaurátory a jiné odborníky. Na žádost diecézního biskupa poskytuje odborné stanovisko na podstatné změny stávajících liturgických prostorů, na stavbu nového kostela či kaple, včetně úprav jakýchkoliv objektů určených k bohoslužbám. Liturgické komisi je třeba předložit příslušné návrhy k posouzení před jejich realizací.
  • Dále se zabývá dokumentací a vyhodnocováním současného stavu liturgických prostorů; v případě nedostatků navrhuje cestu k řešení.