Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní pastorační rada - Poslání

Poslání

Pokud tomu radí pastorační důvody, diecézní biskup zřídí pastorační radu jako svůj poradní orgán. Slouží k návrhům, diskuzím či sestavování plánů pastoračních aktivit v diecézi (srov. kán. 511, §1 CIC).

Pastorační rada sestává z křesťanů, kteří jsou v plném společenství s katolickou církví, jak duchovních, tak členů společenství zasvěceného života, tak především laiků; tito všichni jsou jmenováni způsobem určeným od diecézního biskupa (kán. 512, §1 CIC).

Křesťané, kteří jsou jmenováni do pastorační rady, se vybírají tak, aby v radě byla opravdu zobrazena část Božího lidu, která tvoří diecézi, se zřetelem na různé územní části diecéze, na sociální podmínky a povolání, jakož i na účast na apoštolátě, jakou mají jednotlivci sami nebo ve spojení s jinými (kán. 512, §2 CIC).

Pastorační rada se svolává jednou za rok, obvykle ke konci roku. Pastorační rada se ustanovuje na dobu pěti let. Uvolněním úřadu diecézního biskupa pastorační rada automaticky zaniká.