Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Právní oddělení - O nás

O nás

  • Právní odbor, vedený diecézním právníkem, poskytuje právní služby včetně zastupování před soudy a orgány státní správy Biskupství královéhradeckému, popřípadě dle možnosti a na jednotlivá vyžádání, zvláště v závažných záležitostech, jednotlivým farnostem diecéze.
  • Vyřizuje dědické záležitosti po zemřelých duchovních správcích a při odkazech v závětech občanů ve prospěch církevních subjektů diecéze.
  • Pomáhá při připojení se k trestnímu řízení ve věcech krádeží mobiliáře v církevních objektech a poškozování církevního majetku v diecézi.
  • Zajišťuje vymáhání pohledávek a jiných závazků biskupství.
  • Eviduje doklady o právní subjektivitě biskupství a jemu podřízených a jím zřízených právnických osob a další související písemnosti.
  • Eviduje doklady o vlastnictví nemovitého majetku biskupství, kapitul a farností královéhradecké diecéze, včetně všech smluv majetkoprávní povahy uvedených subjektů.
  • Sleduje změny a eviduje nové zákony a další obecně platné právní předpisy ve sbírkách zákonů a o příslušných právních předpisech a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.
  • V obtížných případech zajišťuje pro uzavírání smluv potřebné doklady u katastrálních úřadů, zejména při problémech s vlastnictvím církevního majetku a při zápisech do katastru nemovitostí.
  • Na základě včasného vyžádání připomínkuje smlouvy majetkoprávní povahy uzavírané biskupstvím a farnostmi diecéze.

 Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005Mgr. Martina Horáková, DiS.

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ

Telefon: 495 063 656, 605 227 553

E-mail: horakova.martina [at] bihk.cz (horakova[dot]martina[at]bihk[dot]cz)