Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Panna Maria

Panna Maria

Témata pro katechezi a výuku náboženství 

Panna Maria má mezi osobnostmi církve první místo. Ve výuce náboženství a v katechezi se s ní můžeme setkat:

  • jako s matkou Ježíšovou: její úloha v Božím plánu spásy (matka Mesiáše, zvěstování, Ježíšovo dětství, Ježíšova veřejná činnost, při seslání Ducha Svatého); 
  • jako s matkou celé církve (prostřednice spojení věřících s Kristem; účast při vykoupení; přímluvkyně, ochránkyně; vzor církve; soukromá zjevení Panny Marie uznaná církví
  • v modlitbách Písma svatého (Zdrávas Maria, Magnificat), v modlitbách církve (růženec, litanie), v liturgii (cyklus mariánských svátků)
  • mariánská úcta v církvi, Maria znamení naděje a útěchy pro putující Boží lid

Prameny:

Lumen Gentium, kapitola 8: Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve KKC 484-511: "... skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny"

P. Metoděj Minařík O. Carm. MARIÁNSKÁ DOGMATA, KNA, 1991 (Neposkvrněné početí, panenství, mateřství, nanebevzetí; zjevení Panny Marie, církevní dokumenty, svátky Panny Marie)

C. V. Pospíšil. Maria - mateřská tvář Boha, KNA, 2004.

Růženec Panny Marie. Apoštolský list svatého otvce Jana Pavla II. Matice cyrilometodějská, Olomouc, 2002. 

 

Metodické materiály

Zjevení Panny Marie ve Fatimě 1917

 

 

 

 

 


 


Panna Maria
Panna Maria, autorka: Kateřina Gužíková