Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - Publikace

Publikace

Příprava snoubenců na darování se v manželství

  • metodika s texty pro lektory a doprovázející (formát A4, 220 stran v kovové kroužkové vazbě)
  • pracovní sešit pro snoubence (formát A4, 101 stran v lepené vazbě)

Proč darování se v manželství? Prožít šťastné manželství znamená umět se darovat a přijímat druhého jako dar od Boha v běžných každodenních situacích, následovat Ježíše, který se nám daroval z lásky až k oběti svého života za nás každého. V pravé Lásce, kterou je Bůh, nalézáme také smysl a poslání manželství. Příprava nabízí mnohé podněty, abychom mohli tuto lásku uskutečňovat v našem manželství.

Publikace přípravy snoubenců na darování se v manželství odpovídají na duchovní dědictví svatého papeže Jana Pavla II. a navazují na aktuální učení papeže Františka, zároveň zohledňují Směrnice vydané Českou biskupskou konferencí, jakož i nedávno vydaný dokument Dikasteriem pro laiky, rodinu a život s názvem: "Katechumenátní cesty pro manželský život" (15. 6. 2022).

V praxi se ukazuje, že jsou publikace vhodné pro

  • zejména pro přípravu snoubenců na darování se v manželství,
  • prohloubení vzájemného vztahu manželů,
  • příprava na obnovení manželského slibu,
  • vedení společenství manželů,
  • doprovázení manželských párů v jejich různých životních situacích,
  • hlubší porozumění svátosti manželství a tomu co znamená, že samotný Ježíš je snoubencem manželů.

Autoři: Stanislav Tomšíček, Taťána a Libor Blažkovi

Ukázkypředmluva otce biskupa; předmluva autorů; obsah metodiky; ukázka z pracovního sešitu

Ceník: metodika s texty pro lektory 400,- Kč, pracovní sešit pro snoubence 132,- Kč

Způsob objednání a doručení: e-mailem na adrese blazkova [at] bihk.cz (blazkova[at]bihk[dot]cz), je možné osobní vyzvednutí nebo zaslání přes Zásilkovnu spolu s úhradou poštovného

Rozhovor:
O publikacích a o darování se v manželství se můžete více dozvědět z rozhovoru, který naleznete v archivu rádia Proglas pod názvem Přípravy snoubenců podle nové metodiky. Hosty studia jsou Mons. Karel Orlita, P. Karel Skočovský, P. Stanislav Tomšíček a Taťána Blažková. Mají v oblasti spolupráce s manželi různé zkušenosti jako je specializace na teologii těla Jana Pavla II. a na svátostné manželství, věnují se doprovázení snoubenců i manželů, účastní se výpovědí těch, kterým se manželství rozpadlo a řeší jeho anulování u církevního soudu. Rozhovor není jen o textech přípravy, ale i o nejčastějších úskalích a problémech, se kterými se snoubenci jak v kurzech, tak v životě často potýkají, a které je případně čekají i v manželském životě.

Slovo generálního vikáře Biskupství královéhradeckého Mons. Jana Paseky

Vážení přátelé,
v nedávné době zveřejnilo Dikasterium pro laiky, rodinu a život nové pokyny pro vytvoření Katechumenátní cesty pro manželský život. Papež František k tomuto dokumentu napsal předmluvu, ve které zdůrazňuje, že církev musí věnovat značný čas a energii doprovázení snoubenců k manželství. Papež zde znovu opakuje přání, aby místní církve připravily jakýsi katechumenát pro budoucí manžele, který bude  zahrnovat čas přípravy na manželství, slavení svátosti manželství a čas následující po svatbě.

Mám radost z toho, že text kurzu, který držíte v rukou, reflektuje toto papežovo přání a doporučení. Chtěl bych moc poděkovat R. D. Stanislavu Tomšíčkovi a manželům Blažkovým za přípravu této publikace, za všechen čas, který tomuto dílu věnovali. Těší mě, že naše královéhradecká diecéze tak může přispět tímto krokem k hlubší přípravě na přijetí svátosti manželství a doprovázení manželů.

Přeji všem snoubencům, manželům a těm, kteří s touto publikací budou pracovat, aby jim pomáhala na cestě ke svatosti. Hezký vzor manželského života můžeme vidět u blahoslaveného Karla Habsburského a jeho manželky Zity. Ve svatební den prý řekl Karel své manželce Zitě: „Nyní si musíme navzájem pomáhat do nebe.“ Rád bych popřál všem manželům, aby každý den prožívali hezké manželství a jeden druhého doprovázeli směrem k nebi. To je zároveň i náš celoživotní úkol – pomáhat v dobrém slova smyslu druhému ke svatosti. Často říkám snoubencům, že mají smazávat čárku nad a; ze svátosti manželství, kterou si udělují, vstoupit do svatosti.