Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum pro rodinu - Trvalý kurz

Trvalý kurz

Tajemství lidské lásky v Božím plánu

  KURZ DAROVÁNÍ SE V MANŽELSTVÍ
  Kurz Darování se v manželství pomáhá odhalit klíč pro šťastné manželství, kterým je schopnost vzájemně se darovat a porozumět významu snubní lásky - nacházet v Ježíši cestu pro svůj manželský život. Tento kurz je určen manželům a také duchovním a zasvěceným, kteří  těm, kteří  manžele doprovází nebo připravují snoubence na manželství, zejména když:

  • chcete prohloubit svůj vzájemný vztah (pro manžele),
  • vedete společenství manželů,
  • chcete připravovat snoubence na manželství nebo už připravujete a chcete se dozvědět o nové pastorační směrnici z Vatikánu s katechumenátním itinerářem pro manželství,
  • chcete doprovázet jiné manželské páry v jejich různých životních situacích,
  • chcete poznat, co znamená, že samotný Ježíš je snoubencem manželů.

  Setkání jsou plánována v těchto termínech:

  • rok 2022: 23. 10. , 20. 11., 4. 12.
  • rok 2023: 15. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4. + víkend 2. - 4. 6. (témata 8+10),  1. 10.

  Jednotlivá témata:

  • Manželská láska ve světle daru
  • Síla pouta manželské lásky
  • Dar společenství - jednota v rozdílnosti
  • Utváření společného domova - hospodaření a vliv původní rodiny
  • Péče o manželskou lásku - komunikace
  • Dar odpuštění
  • Řeč manželské lásky - sexualita
  • Plodnost jako dar a odpovědné rodičovství
  • Děti jako dar - mateřství, otcovství, výchova
  • Zrání manželské lásky - cesta svatosti

  Pokud se několika málo termínů nebudete moci zúčastnit, nabídneme vám možnost doplnění si tématu formou zpětného shlédnutí přednášky a zpracování krátké reflexe. Prosíme, přečtěte si pečlivě informace na letáčku.

   

  TRVALÉ KURZY
  Rozvíjí tzv. základní kurz (zájemci mohou absolvovat formou e-learningu) a jsou otevřené pro ty, kteří cítí ve svém srdci povoláni být zde i pro druhé (vlastní rodinu, farní rodinu, společenství…) a pomáhat druhým objevovat a žít tajemství lidské lásky v Božím plánu. Můžete si vybírat, co vám je blízké:

  • postupně prohlubovat své znalosti a uplatňovat je ve vztazích ke svým blízkým,
  • učit se doprovázet druhé manželské páry,
  • stát se lektory a provázet snoubence přípravou na manželství.

  Zájemci se mohou i v průběhu roku obracet na Táňu Blažkovou, tel.: 603 458 843, e-mail: blazkova [at] bihk.cz (blazkova[at]bihk[dot]cz).