Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní centrum pro mládež - Historie DCM a DCŽM

Historie DCM a DCŽM

Od chvíle založení Sekce pro mládež České biskupské konference (r. 1990) - v té době ještě československé - byla snaha i v naší královéhradecké diecézi hledat způsob, jak konkrétně doprovázet mladé lidi na jejich životní cestě s Kristem ve společenství církve a ve světě. Zde jsou zásadní momenty realizace této touhy:

  • Po mimořádné události Světového setkání mládeže v Čenstochové v Polsku (r. 1991) byl otec Pavel Rousek (r.1992) - tehdy farář v Červeném Kostelci - pověřen biskupem Karlem Otčenáškem péčí o mládež v celé diecézi.

  • Též v r. 1992 o. biskup, po poradě se svými spolupracovníky, koupil rekreační areál Vesmír (původně obecní školička v sudetské vesničce Jedlová – část obce Deštné v O.h.) a poslal právě o. Pavla tam. S pokynem a přáním, aby si našel spolupracovníky a v areálu „Vesmíru“ vytvořil prostředí, ve kterém by našel jakýkoli mladý člověk přijetí – otevřené dveře a někoho, kdo na něho bude mít čas. „Na Vesmíru“ – jak říkáme – tak vznikl první tým spolupracovníků (kněz + 4 „týmáci“ - mladí lidé ochotní dát kus svého života do služby mladým lidem). V té době čerstvě po pádu ateistického a proticírkevního režimu to bylo velmi důležité – mladí lidé se totiž mohli konečně a ve svobodě (to do r. 1990 možné nebylo) sejít a něco hezkého prožít, aniž by bylo nutné tajit, že jsou křesťané. V této době nadšení se zformoval základní „model života na Vesmíru“, který v různých modifikacích přicházejících pak s posunem doby, je stejný. Vesmír je od té doby podzimu 1992 místem společenství a přijetí. A tedy … „místo vyhnání“ (r. 1945) původních obyvatel po 2. světové válce (protože byli německé národnosti) se tak stává v po-komunistickém Československu (r. 1992) „místem přijetí“.

  • V r. 1995 dostal areál Vesmír současné označení: Diecézní Centrum Života Mládeže (tedy DCŽM) Vesmír.

  • Téměř paralelně (též r. 1995) vzniklo Diecézní centrum pro mládež – DCM přímo v Hradci Králové jako konkrétní výraz péče biskupa o mladé lidi.

  • Tak se v 5-ti letech po založení Sekce pro mládež České biskupské konference (ČBK) začala konkretizovat v naší diecézi vize biskupů, aby mladí lidé měli na území diecéze jednak hezké místo přijetí (DCŽM), kde je možné se sejít, něco prožít, a současně aby současně existovalo místo  - lidé, kteří budou biskupovi „k ruce“ (DCM) a aby systematicky pracovali na doprovázení konkrétních mladých lidí a podpoře jejich společenství. A to pokud možno ve spolupráci s vikariáty (struktura diecéze) na území celé diecéze.

  • Jakousi „vlajkovou lodí DCM“ je pořádání Kurzů animátorů mládeže (těch mladých lidí, kteří chtějí na hlubinu svého života s Bohem a též přemýšlejí, co dělat pro ostatní mladé lidi, aby se v životě posunuli.

  • Dalšími konkrétními výrazy této služby DCM je jednak organizace každoročního Diecézního setkání mládeže (oslava světového dne mládeže), ale i události či akce konané ve spolupráci s ostatními DCM právě v rámci Sekce pro mládež ČBK. Celostátní a mezinárodní setkání mládeže.

Za DCM  a DCŽM, P. Tomáš Hoffmann