Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Papežská misijní díla - AKTUALITY

AKTUALITY

Moje prázdniny v kostele (2023)

"obrázek"Během léta a prázdnin více cestujeme, takže některé neděle strávíme mimo dosah kostela, do něhož pravidelně chodíme. Papežská misijní díla pro období dovolených a výletů připravila na léto 2023 nový misijní materiál s názvem Moje prázdniny v kostele, jehož pomocí můžete menším dětem zpříjemnit účast na bohoslužbách.

Jedná se o elektronický materiál v pdf, který je ke stažení ZDE nebo pomocí QR kódu:

JAK SE MATERIÁLEM PRACOVAT?

Stažený soubor pdf oboustranně vytiskněte. Vytištěné složte do čtvercového formátu tak, aby na přední straně byla titulní strana a na konci strana s modlitbou (viz fotonávod).

Vytvoříte tím kartičku, která dětem zpříjemní návštěvu kostela během dovolených a prázdninového cestování.

Mohou ji nosit s sebou v kapse nebo batůžku a každou neděli si do ní zapisovat, kde byly na mši svaté, a vybarvit si obrázek z evangelia, které se zrovna ten den četlo.

Díky tomu budou mít krásnou památku na prázdniny v kostele s Pánem Ježíšem a celou Boží rodinou.


Misijní májová pobožnost - květen 2023

Na květen jsme pro vás i vaše děti připravili misijní pobožnost k uctění Panny Marie.

Misijní materiál pro dospělé i děti nabízíme ke stažení v elektronické verzi v rámci jednoho balíčku.

Dospělým je určena májová pobožnost spojená s rozjímáním nad obrazem Panny Marie z Kibeho

Rwandské město Kibeho je jediným uznaným místem zjevení Panny Marie na africkém kontinentu. Boží Matka se zde zjevovala třem středoškolačkám v letech 1981 až 1989. Představila se jim jako Nyina wa Jambo, tedy Matka Slova, a ve svých zjeveních vyzývala k obrácení, pokání, následování Božích zákonů a zdůrazňovala modlitbu růžence k Sedmibolestné Panně Marii. Výzva ke změně života byla později interpretována jako varování před genocidou, která nastala v roce 1994 a při které přišlo o život více než milion obyvatel Rwandy.

Jak a kde se modlit

Pobožnost je k dispozici v elektronické verzi. Tvoří ji vysvětlující text s modlitbou a obrázek Panny Marie z Kibeho, doplněný o stěžejní body jejího poselství.

Jak často se budete chtít modlit, záleží na vás.  Stejně tak, zda budete sami doma nebo ve společenství. Přizvat ke společné modlitbě blízké či známé a modlit se společně v rozkvetlé přírodě nebo v kapli může posílit váš duchovní prožitek. Speciální příležitost modlit se litanie venku se nabízí především v neděli nebo během volných a víkendových dní. Pokud navštívíte nová místa a kaple, budeme rádi, pokud se s námi o ně podělíte. Využít k tomu lze i poutní místa, která jsme pro vás vybrali, když jsme společně putovali k Panně Marii (klikněte na mapku a zobrazí se vám seznam mariánských poutních míst v jednotlivých diecézích).

Pro děti jsme připravili tvořivou modlitební aktivitu s názvem Májové květinky

Během měsíce května mohou pro Pannu Marii chystat louku pestrobarevných květin prostřednictvím modlitby zkrácené verze Loretánských litanií. Modlitební karta obsahuje také omalovánku, takže když za každou modlitbu vybarví jednu luční květinu, uvidí, jak rozkvétá louka pro Pannu Marii, a tím skrze modlitbu také celý svět.

Jak a kde se modlit

Pobožnost je k dispozici v elektronické verzi. Tvoří ji omalovánka a modlitební text.

Jak často se s dětmi budete chtít modlit, záleží na vás – k častější modlitbě je může motivovat postupně rozkvétající louka, když si za každý den modlitby vybarví jednu květinu na omalovánce.

Modlitební texty stáhnete zde: https://docs.google.com/forms/d/1yS7AycnuXcibUj1kAkqL3XX91uIj9PTM9VWG2K….


Světový den misií - misijní nedělě 23. 10. 2022

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS – 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8)

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše: "Všichni učedníci se mají stát Ježíšovými svědky díky milosti Ducha Svatého, kterou obdrží. Budou jimi ustanoveni skrze milost, ať půjdou kamkoli, ať budou kdekoli. Kristus je první, kdo byl poslán jako Otcův misionář (srov. Jan 20,21) a jako takový je jeho „svědek hodný víry“ (srov. Zj 1,5). Stejně tak je povolán každý křesťan, aby svědčil o Kristu. Církev, společenství Kristových učedníků, nemá jiné poslání než hlásat světu evangelium, vydávat svědectví Kristu. Identitou církve je evangelizace.

(...) Učedníci jsou vyzýváni, aby prožívali svůj osobní život v misijním duchu: Ježíš je poslal do světa nejen proto, aby se misii věnovali, ale především aby byli misií, kterou jim Pán svěřil. Aby nejen vydávali svědectví, ale především aby byli Kristovými svědky.

(...) Kristovi misionáři nejsou posláni proto, aby hlásali sebe, aby ukázali své přesvědčivé vlastnosti a schopnosti nebo manažerské vlohy. Naopak, mají tu velikou čest přinášet Krista slovem i skutkem, zvěstovat všem radostnou zvěst o jeho spáse s radostí a upřímností jako první apoštolové."

Celé Poselství papeže Františka naleznete zde.

Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde.

Pro přípravu na letošní Misijní neděli jsme připravili Novénu, kterou se můžete připravit na Misijní neděli. Ke stažení je ZDE.

Novéna před Misijní nedělí je stažení zde: Novéna k Misijní neděli

Náměty ke slavení Misijní neděle s komentářem k přinášení obětních darů zde

Malí misionáři se připravují na Světový den misií a prožívají celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2022. Ten je ke stažení zde: černobílýbarevný.


POZVÁNÍ NA MISIJNÍ DEN 2022 V PROSEČI U SKUTČE

"prosec"

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče ve spolupráci s Papežskými misijními díly v České republice Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2022 v Proseči v sobotu 24. 9. 2022.

Program začíná v 9,30 hodin v kostele sv. Mikuláše a vyvrcholí v 15 hodin mší svatou

Můžete se těšit na:

· Zahájení v kostele s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem

· Běh pro misie s Pauline Jaricot

· Luční závod o putovní misijní pohár

· Oběd – zajištěn

· Tvoření pro radost

· Misijní jarmark (budeme rádi, když přivezete své výrobky)

· Mše svatá se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí (PMDD)

Možnost přespání na faře z pátku na sobotu.

S sebou: dobrovolné startovné na běh, pikniková deka, lahev na pití, sportovní obuv

Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět, zda se zúčastníte a také seznam dětí, které budou slavnostně přijímány do PMDD. Děkujeme!

Kontakt na přihlašování účastníků a dětí k slavnostnímu obřadu: Marie Rejmanová, tel.: 737 564 885, email: majarejmanova [at] centrum.cz

TĚŠÍME SE VÁS!


MISIJNÍ PUTOVÁNÍ S ŽIVÝM RADOSTNÝM RŮŽENCEM

"pauline plakát"

Opět po roce Papežská misijní díla připravila univerzálně využitelný program pro skutečné i duchovní putování s misijním přesahem. Zatímco loni se putovalo k Panně Marii, letos se zaměřujeme na radostný růženec v misijním pojetí. Po jeho tajemstvích nás provází zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry a Živého růžence Pauline Jaricot, která byla 22. května tohoto roku ve svém rodném Lyonu prohlášena za blahoslavenou.

Na webu www.missio.cz nebo kliknutím ZDE získáte pdf soubor s inspiračními kartami, které si můžete vytisknout, vzít s sebou na výlet a doporučenými aktivitami si putování na libovolné místo obohatit. Zvláště je materiál vhodný pro práci s dětmi.

Kartičky označené čísly lze rozmístit v přírodě a vytvořit jejich pomocí poznávací modlitební cestu, kdy např. jednotlivé části na přeskáčku rozvěsíte po lese (farní zahradě, kostele…), pak je společně budete hledat podle pořadí a vždy, než dojdete k dalšímu číslu, se pomodlíte určenou část modlitby.

Chcete-li tuto růžencovou pouť vykonat pouze v prostředí svého domova, je možné si pdf soubor otevřít v mobilu nebo tabletu a každý den se věnovat jedné kartě. Postupně se tak pomodlíte celý růženec s radostnými tajemstvími. K dispozici je také listovací verze pro jednorázové prohlížení online.

Misijní putování vám dobře poslouží i jako prázdninový program nebo příprava na Misijní neděli. Jeho platnost i využití jsou neomezené – absolvujte ho kdykoliv, kdekoliv, a to jak ve společenství, tak individuálně.

Modlitbou, případně finančním darem lze podpořit i misijní projekty. Některé aktivity pro děti jsou soutěžní. Když zašlete správné odpovědi na pmd [at] missio.cz, můžete získat drobný dárek.

Lze se také stát součástí FB skupiny Misijní putování a sdílet v ní své fotografie, postřehy či tipy, případně se na cokoliv zeptat.

Putovat s námi můžete od května až do října. Pro účast v soutěži své odpovědi posílejte do konce září 2022. Jméno výherce oznámíme v podzimním Misijním magazínu.

 ____________________________

Pokud byste chtěli modlitbou podporovat Papežská misijní díla systematicky, budeme rádi, když se přihlásíte do aktivity Misijní růže, která navazuje na odkaz Pauline Jaricot. Jedná se o živý růženec PMD, kdy se každý den pomodlíte jeden určený desátek za misie. Společenství 20 lidí vytvoří krásný květ.

_____________________________
"misijní zpravodaj"Aktuálně vyšel 31. Misijní zpravodaj, který je téměř celý věnován čerstvě blahořečené zakladatelce Papežského misijního díla Pauline Jaricot. Objednat si jej můžete v Národní kanceláři PMD, u diecézní ředitelky PMD Ludmily T. Soukalové, nebo se můžete podívat na jeho online verzi ZDE.

 


Misijní křížová cesta (s almužnou)

 

"krizova cesta"

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám opět nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené s dobrým skutkem. V letošním roce se jedná o křížovou cestu spojenou s osobností Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry, která bude v květnu blahořečena.

Křížová cesta s Pauline Jaricot


Přestože se Pauline narodila do bohaté rodiny, zemřela ve velké chudobě. Ač byla v mládí marnivá,  během jednoho kázání pochopila, že víc než lidem by se měla snažit zalíbit Bohu. Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý život komplikovaly její plány, se zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána.  A přestože iniciovala a finančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života prožila v hanbě, ponížení a zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává a že její dílo i její odkaz přetrvá stovky let…

Nechme se inspirovat jejím životem. Provázet křížovou cestou nás budou úryvky z jejího deníku, který si psala na přání svého duchovního otce mezi svým 17. až 20. rokem. 

Během postu lze také odkládat finanční dary a následně je věnovat na projekty Papežského misijního díla šíření víry, které Pauline před dvěma sty lety založila. Konkrétně můžete podpořit výstavbu vodovodního zařízení v paraguajské farnosti Campo-Aceval, které umožní místním lidem zachytávat dešťovou vodu a dělat si tak zásoby na období sucha.

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech. Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

Můžete také využít možnosti platby ONLINE.

 

Křížovou cestu si můžete stáhnout v pdf souboru do svého mobilního zařízení, nebo si jej vytisknout. Tuto verzi získáte po vyplnění tohoto dotazníku.

Můžete si také objednat tištěnou verzi přímo v Národní kanceláři nebo u diecézní ředitelky PMD.

Křížovou cestu se můžeme modlit jako jednotlivci, nebo ve společenství – ať už farním nebo ve své rodině.


Jeden dárek navíc pro děti na Papui nové Guinei 2021

"deti PNG"

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují.

Letos podpoříme papuánské děti se zdravotním postižením z diecéze Daru Kinga v Centru St. Gilles, kde jim pomáhají začlenit se mezi zdravé děti. Společně si hrají, učí se číst, psát a počítat. Z vašich darů jim budou zakoupeny psací a sportovní potřeby, vzdělávací materiály a další pomůcky.

Doporučený příspěvek je 850 Kč, darovat však můžete libovolnou částku.

Své vánoční dárky posílejte nejpozději do 31. prosince 2021 na 72540444/2700VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: PNG

Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!


Misijní kalendář na rok 2022

"misijni_kalendar"

Příští rok v květnu si Papežská misijní díla připomenou hned dvojí významné výročí, a to 200 let od založení Sdružení šíření víry a 100 let od oficiálního založení Papežských misijních děl. V témže roce bude také blahořečena zakladatelka PMD Pauline Jaricot. Všechny tyto významné milníky reflektuje Misijní kalendář na rok 2022, a to prostřednictvím fotografií vztahujících se jak k Dílu šíření víry, tak k samotné Pauline. Význam jejího působení v církvi připomíná v úvodním slově diecézní ředitelka PMD pro pražskou arcidiecézi sestra Angelika.

Fotografie z různých koutů světa i z České republiky jsou doprovázeny biblickými citáty. Kalendář má jako obvykle jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky. Najdete v něm i přehled na rok 2023.

Dar ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání. Variabilní symbol pro platby za Misijní kalendář je 740.

Kalendář zakoupíte buď v e-shopu Papežských misijních děl nebo přes diecézní ředitelku PMD.


Misijní neděle 2021

"plakatMN"

Dne 24. října proběhne Misijní neděle s mottem: "Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli!" (Sk 4, 20). V kostelích proběhne tradiční sbírka na misie. V mnoha farnostech se pořádají také jarmarky pro misie. Pokud máte zájem o zaslání misijních materiálů nebo o uspořádání přednášky o misiích ve vaší farnosti, kontaktujte diecézní ředitelku PMD (Kontakt).

V záložce Ke stažení naleznete Náměty ke slavení Misijní neděle 2021 (Modlitební večer za misie, Sdílení nad Biblí - pro společenství, přímluvy a různé aktivity pro děti) a Poselství papeže Františka.


logo

Papežská misijní díla pro vás připravila "balíček" pro vykonání misijní pouti k Panně Marii. Může se na ni vydat jak rodina, tak společenství nebo i jednotlivci.

Jak postupovat?

Stáhnete si návod - buď verzi pro mobil či tablet
(misijni_putovani_a6_mobil.pdf), nebo verzi pro tisk  (misijni_putovani_tisk.pdf), kterou oboustranně vytisknete a nastříháte na kartičky. 

V návodu  na vás čekají čtyři příběhy dětí z různých zemí, kde pomáhají Papežská misijní díla. Ke každé zemi se vztahují aktivity – kontemplativní, informativní a tvořivé – díky kterým si vlastní mariánskou pouť obohatíte o misijní rozměr. Můžete se rozhodnout, zda si projdete všechny nabízené aktivity nebo třeba jen ty duchovní.. to už bude na vás. Většinu aktivit bude možné vykonat během poutě, některé však jsou až "na doma" – takto můžete v pouti „pokračovat“ i ve vašich domovech. Plnění úkolů je spojeno s rozkrýváním tajenky.

Kam putovat?

Místo, kam chcete pouť vykonat, si můžete sami vybrat na této mapce s mariánskými místy po celé České republice. Samozřejmě si můžete vybrat i jiný cíl poutě.

Budeme velmi rádi, když s námi budete sdílet fotky či videa z vašeho putování na FB skupině Misijní putování.


38. Národní rada PMD


Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se v online prostředí sešla Národní rada Papežských misijních děl ČR. Národní ředitel Leoš Halbrštát zmínil, že v roce 2020 bylo největším finančním problémem zrušení tradiční sbírky na misie, která se koná vždy na Misijní neděli, tedy třetí říjnovou neděli. Menší částku se podařilo vybrat jiným způsobem, nicméně místo 16 mil. z roku 2019 se v roce 2020 vybraly pouhé 3 miliony. V této části zaznělo důležité připomenutí, že v době pandemie také lidé v misijních zemích trpí více než dříve, a proto také potřebují více finanční i duchovní podpory.
Kvůli nízkému rozpočtu na rok 2021 musí být letos redukováno vydávání nových misijních materiálů a je výrazně omezena tvorba dalších dílů Missio magazínu v TV Noe.
Během rady bylo připomenuto, že je možné využívat intencí v misijních zemích. Kněží v některých našich farnostech mají problém odsloužit všechny intence a kněží v misiích je rádi odslouží a navíc jim to i finančně pomůže.
Národní ředitel dále vyzdvihl skutečnost, že v mnoha farnostech se v uplynulém roce konaly menší akce na podporu misií pandemii navzdory. Všem těmto farnostem i dárcům srdečně děkujeme.
Závěrem proběhla diskuze o aktuálním dění v PMD. Od začátku roku 2021 se začali pracovníci Papežských misijních děl ČR pravidelně scházet k online setkáním, jejichž výsledkem byla například Misijní postní modlitba nebo Misijní pouť k Panně Marii.
 


Rozhovor se salesiánským dobrovolníkem

Poslechněte si svědectví Ondřeje Škvařila, který v listopadu 2020 vyjel na rok do Zambie jako dobrovolník salesiánské asociace SADBA.

Salesiánská asociace Dona Boska (zkráceně SADBA) vznikla v roce 2005 a jejím hlavním posláním je pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Primární náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou po roce příprav vysláni do celého světa a poskytují zde smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku všem dětem a mladým lidem, kteří navštěvují salesiánská střediska. 

Svědectví Ondřeje si můžete pustit ZDE.


Misijní postní aktivita (s almužnou)

zambie_bohoslovci

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Zapojte se s PMD do postní modlitební aktivity, která se nese v duchu slov, kterými Bůh volal na sv. Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána: "Jdi obnov můj dům a získávej lid!" .

 

JAK SE ZAPOJIT?

ALMUŽNA

Během postu můžete odkládat finanční dary a následně je věnovat africkým bohosloveckým seminářům na formaci nových kněží. Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží.

MODLITBA

a) V záložce Ke stažení si stáhněte 2 přílohy (Postní modlitební aktivita - kříž, texty), vytiskněte si je a použijte k postní kontemplaci. (Pro období od 17.2. do 3.4.)

b) nebo si objednejte vytištěné materiály z Národní kanceláře - bude vám zaslán kontemplativní kříž vytištěný na pevnějším papíře, modlitební texty a informace o misijním projektu.

Za všechny, kteří se k postní modlitbě s almužnou přidají, bude v zambijském semináři sv. Dominika během velikonočních svátků odsloužena mše svatá.


Nový postní materiál pro děti

Národní kancelář PMD vydala nové Postní misijní kalendáře pro děti plný obrázků a úkolů. Začíná Popeleční středou 17. února 2021 a končí Velikonoční nedělí 4. dubna. 

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby

Kalendáře najdete v záložce KE STAŽENÍ v části POSTNÍ DOBA.


Missio magazín - únor 2021

S krásami i bolestmi vnitrozemského státu jižní Afriky vás seznámí dokument o Zambii. Tamní seminář sv. Dominka v Lusace byl vybrán jako projekt měsíce. Aktuální informace z jezuitské misie v jihoamerické Guyaně přinese telefonický rozhovor – o slovo se přihlásí P. Britto Arockiam SJ z Georgetownu. Věnovat se budeme také čerstvé statistice zabitých misionářů v uplynulém roce a vyhlásíme postní duchovní aktivitu na podporu bohoslovců. V animované rubrice „Můžu se zeptat“ se malý František tentokrát dozví, co znamená „něco si odřeknout“.
Premiéra pořadu je v neděli 14. února ve 20.05 na Televizi Noe.

misijni putovani
zambie

 


Nový Missio magazín - od ledna 2021

Papežská misijní díla připravila pro diváky Televize Noe nový, pestřejší Missio magazín. Dvacetiminutový pořad v úvodu představí jednu ze zemí, kam směřuje pomoc českých dárců a konkrétní misijní projekt. Aktuální informace a dění v zahraničí přiblíží telefonát do misií. Zajímavosti z domova zprostředkuje reportáž z misijních aktivit v našich diecézích. Novinkou měsíčníku bude původní animovaná rubrika s názvem „Můžu se zeptat?“ věnovaná především dětem, která jim jednoduchou hravou formou nabídne krátkou katechezi. Pořadem provází známá tvář moderátorky Kateřiny Rýznarové.

muzu_se_zeptat
Lednová díl přiblíží divákům základní informace o Guyaně a o tom, jak Papežská misijní díla v této jihoamerické zemi pomáhají. V telefonickém spojení představí Marie Misařová misijní stanici Talitha Koum pro děti s autismem v africkém Burundi. Kamera zavítá také do Husova sboru v Žamberku a přinese živé svědectví o konkrétní spolupráci mezi křesťany. Animované okénko s názvem „Můžu se zeptat“ se pokusí odpovědět dětem na otázku „Co je to Misijní klubko“.

Pomáháme v 21 zemích světa

mapa_PMD
Spolu s dárci z České republiky pomáháme v 21 zemích světa.


Nejnovější Missio magazín:

Prosinec 2022 - Papua-Nová Guinea, reportáž z Plesu pro Teb, "Co je to misijní bonbónek?"

Záznamy starších dílů Missio magazínu:

Říjen 2022 - Bangladéš, výročí založení Misijního klubka v Nivnici, "Co je to misijní růženec?"

Červenec 2022 -  Filipíny, blahořečení Pauline Jaricot očima národního ředitele PMD ČR,  Misijní klubko Kroměříž, "Co je to adorace"?

Duben  2022  - Srí Lanka, telefonát s Národním ředitelem PMD Srí Lanky, Velikonoce v Misijních klubkách, "Co je to blahoslavená?"

Březen 2022 - Uganda, telefonát s minoritkou Agátou, martyrologie, "Co to znamená církev"?

Říjen 2021 - Tanzánie, telefonát do Malawi, katechisté, Národní kancelář PMD, "Co to znamená papežské ?"

Květen 2021 - Malawi, telefonát do Mexika, pozvání k Misijnímu putování k Panně Marii, "Co znamená slovo Misijní ?"

Únor 2021 - Zambie, telefonát do Guyany, martyrologie, postní modlitební aktivita, "Co to znamená něco si odřeknout ?"

Leden 2021 - Guyana, telefonát do Burundi, reportáž z Husova sboru v Žamberku, "Co je to Misijní klubko ?"

Červen 2020 - 2. speciál o situaci epidemie koronaviru v misijních zemích

Květen 2020 - 1. speciál o situaci epidemie koronaviru v misijních zemích

Zprávy

Zprávy

Připoj ruce k modlitbě a doputuj ke kříži

Z diecéze

Misijní aktivita Papežských misijních děl pro postní dobu.

Adventní misijní kalendář pro děti

Z diecéze, Advent, Česko

...od Papežských misijních děl.

Děti z Papežských misijních děl byly na setkání s papežem

Z diecéze, Z Vatikánu

Setkání papeže Františka s dětmi z pěti kontinentů. Téma: Učme se od dětí