Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Papežská misijní díla - Finanční dary

Finanční dary

Činnost PMD je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Děkujeme!

Může využít buď on-line platbu platební kartou, přispět převodem na účet, zaplatit složenkou nebo v hotovosti a to buď na jakékoliv pobočce UniCredit Bank v ČR nebo v Národní kanceláři do pokladny PMD.

Číslo účtu: 72540444/2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – Hradec Králové)

Specifický symbol: číslo farnosti (najdete ho ZDE) nebo členské číslo
Variabilní symbol: účel daru (viz níže)

VS 999 Papežská misijní díla obecně
VS 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle
VS 30 Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům.

Vždy se můžete se sami rozhodnout, na který úmysl dar zašlete. Pouze dary z Misijní neděle mají předem určený cíl, a to misijní činnosti Církve. 

Mešní intence misionářům

Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou za Váš úmysl v misijních zemích a na tuto odslouženou mši zaslat finanční příspěvek. Pro místní kněze je to často jediný příjem, protože nemají žádný plat a žijí pouze z darů dobrodinců. Překonávají velké vzdálenosti a často z přijatých darů pomáhají chudým.

Jak přispět

  • zašlete PMD částku, kterou jste se rozhodli věnovat (v součtu za všechny úmysly) – pomocí QR kódu nebo na číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 321, specifický symbol členské číslo (pokud máte přiděleno). Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet odsloužených mší.
QR platba

Praktické informace

  • Psaný text úmyslu se nepředává. Kněží v misiích slouží tyto mše svaté na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala. Toto je ve světě běžná praxe.
  • Mešní intence rozděluje jednotlivým zemím Národní kancelář PMD a to vždy za určité období
  • Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč
  • Pro usnadnění administrativy a komunikace ohledně darů nám pomůže, když se přihlásíte do programu Dárcovství. Pokud nejste členem PMD (nemáte přiděleno členské číslo) a máte zájem o vystavení potvrzení o přijatých darech, je třeba do Národní kanceláře nahlásit potřebné údaje.