Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Papežská misijní díla - ČLENSTVÍ

ČLENSTVÍ

Rádi byste se zapojili více do pomoci misijním zemím? Jste ochotni obětovat trochu svého času, dovedností nebo peněz pro misie? Staňte se členy PMD!

Stačí si vybrat jednu z členských aktivit a vyplnit přihlášku.

 

  Misijni_klubko
  Děti z Misijního klubka se učí modlitbu Růžence.

  Dárcovství

  • Dárci pravidelně finančně podporují potřebné v misiích.
  • Dárce může být jednotlivec, rodina, farnost, třída, oddíl, zkrátka kdokoliv.
  • Prostřednictvím variabilních symbolů lze rozhodnout o tom, na podporu koho bude dar využit. Výše i počet finančních darů pro misie se může měnit a záleží zcela na dárci.
  • Je možné si vyžádat potvrzení o přijatém daru pro daňové účely.
  • Zájemci též mohou věnovat finanční dar na mešní intence misionářům. Konkrétní úmysly se neposílají, na misiích se slouží mše na dobrý úmysl dárce. Aby tato aktivita byla opravdovou pomocí, je dobré na jednu intenci přispět částkou alespoň 250 Kč. Na tento účel není možné uplatnit odpočet od základu daně.

  Misijní růže

  • Člen Misijní růže se denně modlí jeden desátek růžence za misie.
  • Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny po 20 lidech, kteří jsou vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži.
  • Každý člen Misijní růže dostane svoji kartičku s rozpisem jednotlivých tajemství. Kartička zůstává po celou dobu členství stejná.
  • Úmysly modlitby: 
   • misijní úmysly Sv. otce
   • všichni misionáři
   • potřeby chudých lidí
   • své vlastní potřeby

  Misijní klubko

  • Je určeno pro děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem z celého světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD).
  • Heslo: "Dětí pomáhají dětem."
  • Misijní klubka se zakládají obvykle v místě bydliště dětí a vedou ho rodiče dětí, katechetové či jiní dobrovolníci.
  • Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let a to nejlépe po skupinách.
  • Inspiraci pro práci s dětmi v Misijním klubku lze najít v Příručce pro Misijní klubka, v metodických příručkách MOST, které je možné si stáhnout a vytisknout či na YouTube kanálu PMD. Mnohé další materiály lze získat v Národní kanceláři nebo u diecézní ředitelky.

  Misijní klub

  • Je určen pro dospělé a mladé od 15 let, pro jednotlivce i skupiny.
  • Členové Misijního klubu:
   • denně se modlí za misie (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
   • týdně spoří na Chléb pro misie - finanční dar pro chudé (získaný obnos se zasílá na PMD nejlépe jednou ročně, VS: 888)
   • podporují aktivity PMD
   • mohou nabízet ve svém okolí misijní materiály, vzdělávat se v misijní tématice, přispívat k misijní činnosti ve vlastní rodině či farnosti, spolupracovat s médii na úrovni farnosti a obce

  Adorace pro misie

  • Aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce.
  • Pravidelná adorace během níž přidáte úmysl na misie.
  • Cíl:
   • setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem
   • modlit se za Sv. otce, který vede Papežská misijní díla a celou církev
   • spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů a ve světle Jeho lásky vnímat potřeby chudých, nemocných a trpících
   • vyprošovat milost víry pro ty, kteří ji nemají, a odvahu pro věřící, aby se o víru chtěli a dokázali dělit
   • podporovat misijní úsilí světové církve, misionáře a rozkvět misií
   • svěřovat Pánu misie v naší zemi, aktivity PMD a vzájemnou spolupráci
   • vkládat do Božích rukou prosbu za dostatek lidí ochotných dát se plně do služeb evangelia, za hojnost povolání u nás i ve světě

  Misijní unie

  • Papežská misijní unie je zvláštním druhem členství a podpory misií. Členy Unie se mohou stát lidé aktivně působící v církvi - kněží, řeholníci a pověření laici, kteří dále skrze svůj osobní příklad a vnitřní misijní zápal pomáhají šířit poslání k misijní činnosti ve svém okolí, a tam, kde v církvi působí.
  • Jejím posláním je vést kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, inspirovat každého pokřtěného k účasti na misijním poslání církve a upevňovat křesťanskou jednotu.
  • Hlavním závazkem člena je modlitba na misijní úmysly, prohlubování vlastní misijní formace a probouzení zodpovědnosti za misijní poslání církve u pokřtěných lidí.

  Video  Co členstvím získáte?

  • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
  • Modlí se za vás také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
  • Každý člen PMD obdrží členskou průkazku s číslem, které slouží jako specifický symbol při posílání darů. Dále bude dostávat aktuální informační misijní materiály a Misijní zpravodaj.