Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Svatí

Svatí

Svatý Josef více ZDE

 

Panna Maria 

Panna Maria, matka Ježíše Krista - více ZDE

Slavnost všech svatých a "Dušičky"

1. listopadu: Slavnost všech svatých 

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (v civilním kalendáři Památka zesnulých, lidově "Dušičky")

Oba liturgické svátky nám znovu otevírají téma smrti, víry ve vzkříšení a věčný život. V kontextu dějin spásy pak jejich dovršení. 

Téma "svatí" je velmi široké. Základní orientaci o tom, jak jej uchopit ve výuce náboženství a v katechezi, poskytují články uveřejněné v revue Cesty katecheze:

 

Téma věčného života je "v kostce" velmi dobře popsáno s ohledem na současného člověka v článku Josefa Ratzingera s názvem Aby Bůh byl všechno ve všem

Pro katechety bylo téma reflektováno na VI. katechetickém kongresu v roce 2007 v Kroměříži, jehož výsledky jsou k dispozici ve sborníku (k zapůjčení v knihovně KPC). Stručnou anotaci jednotlivých přednášek, která ukazuje obsah a šíři tohoto tématu, najdete na stránkách Katechetické sekce ČBK. Sborník má název "Věřím ve vzkříšení těla a život věčný"

 

Metodické materiály k tématu "Dušičky" pro školy

Na stránkách projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty  jsou v rubrice Poselství křesťanských svátků - "Dušičky"  k dispozici dvě metodiky:

  • Pro 1. stupeň ZŠ: Vzpomínka na zemřelé a cena života
  • Pro 2. stupeň ZŠ: Dušičky

Hlavní myšlenku obou programů najdete na uvedené stránce.

 

Metodické materiály pro katechezi na témata "smrt", "věčný život"

  • Pro děti mladšího školního věku je součástí nového metodického materiálu "Bůh nám posílá svého Syna" téma o smrti a vzkříšení v souvislosti s velikonočními událostmi. Cílem je ujasnit dětem křesťanskou představu o smrti a vzkříšení, neboť můžeme předpokládat, že se děti již setkaly i s jinými názory např. o převtělování. Jedná se o téma č. 13: Téma 13 - Ježíšovo vzkříšení.pdf (468898)Více zde: https://kpcpodpora.webnode.cz/metodicke-materialy-a-pomucky/liturgicky-rok/slavnost-vsech-svatych-a-dusicky/

Světci v Čechách a na Moravě

Na této stránce je zatím publikován přehled světců spjatých s historií našeho národa, který je seřazen chronologicky. Ke každému jménu jsou přiřazeny metodické materiály a pomůcky nebo odkaz na jejich umístění na jiném webu.

Životy světců chápeme jako součást dějin církve. K této tématice jsme zpracovali:

Metodické materiály a pomůcky:

Legendy a práce s nimi:

  • Přehled a texty legend o českých národních světcích včetně metodiky, jak s texty legend pracovat, je zpracován na webu "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty" (dále VKD) zde.

Metody práce s historickými tématy:

sv. Anežka Česká

  • Anežka Česká - základní životopisná data:  tabulka v souboru anezka_cesta_-_zakladni_zivotopisna_data.doc.
  • Kompletní sada metodických materiálů pro děti: Ke stažení na webu "Cesty katecheze", složka 0904-02 a 24. Složka obsahuje PRŮVODCE PRO UČITELE a katechety se základními informacemi o Anežčině životě (dobové prostředí, stručný životopis, vlivy na její myšlení, informace o literárních pramenech a procesu svatořečení). Dále dva scénáře pro výuku ve školách (kde se nepředpokládá křesťanská víra žáků) a scénáře pro katechezi. Pomůcky jsou uveřejněny zvlášť, aby je bylo možné využít k vlastním programům. Materiály jsou doplněny obrazovou prezentací "Svatá Anežka ve výtvarném umění".
  • Program pro děti do 10 let: série pěti minutových animovaných epizod ze života sv. Anežky České, metodika. Na našich internetových stránkách k projektu "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty": videa pro 1. stupeň pracovní listy a metodika.
  • Program pro děti od 10 let: životní příběh (zvuková nahrávka a obrázky); hodnoty jejího života (podle Tabulae vitae); pracovní listy a metodika.

 

sv. Cyril a Metoděj

 

sv. Václav


přehled není dokončen

Svatá Anežka