Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Pro školy

Pro školy

Svět a my 

Co je projekt „Svět a my“ (SAM) 

„Svět a my“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Žákům jsou představena různá témata z křesťanství, která vhodným způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě. Tak se mají možnost žáci seznámit s křesťanským pohledem na uskutečňování míru ve světě, s významem kostelů a křesťanských staveb, s životem řeholníků, s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod. 

Metodiky jsou prozatím zpracovány pro 2., 3., 4. a 5. třídu a všechny jsou odzkoušeny. 
Každý rok má své hlavní téma a jednotlivá setkání (jedná se o 5 setkání během roku) dané téma rozvíjejí. 

Projekt byl zahájen ve školním roce 2007/2008 a účastnila se ho 3. třída ZŠ Kukleny v Hradci Králové. 

Metodika práce 

  • Program jednotlivých setkání trvá cca 2,5 hodiny a vede ho jeden lektor. 
    Nejvhodnější je prostředí mimo školu. Pedagog je na setkáních přítomen. 

  •   Setkání jsou vedena formou zážitku, lektor pracuje s různými pomůckami,  obrazy, příběhy apod. 

Témata a obsah

  2. třída 

1. Svět, který vidím - metodika první setkání  

1.1. Příloha č. 1 - scénář - Slon a maravenec 

1.1. Příloha č. 2 - Předloha pro loutky  

2. Lidé a vánoční příběh - metodika druhé setkání 

2.1. Příloha č. 1 - Vánoční ozdoby a dárky našich prarodičů 

2.1. Příloha č. 2 - Lidové zvyky 

2.1. Příloha č. 3 - DVD - Narodil se Král - tabulka 

2.1. Příloha č. 4 - Převyprávěný vánoční příběh 

2.1. Příloha č. 5 - Obrázek ovečky 

3. Svět, o kterém vím -metodika třetí setkání 

3.1. Příloha č. 1 - Dotazník 

3.1. Příloha č. 2 - Evropa - obrázky 

3.1. Příloha č. 3 - Afrika - obrázky 

3.1. Příloha č. 4 - Amerika - obrázky 

3.1. Příloha č. 5 - Asie - obrázky 

3.1. Příloha č. 6 - Obrázky dětí 

3.1. Příloha č. 7 - Životopisy kamarádů 

4. Já a velikonoční poselství - metodika čtvrté setkání 

4.1. Příloha č. 1 - Co patří a co nepatří k Velikonocům - obrázky 

4.1. Příloha č. 2 - Co patří a co nepatří k Velikonocům - popisky 

4.1. Příloha č. 3 - Křížky - k vystřižení 

4.1. Příloha č. 4 - Srdíčka - k vystřižení 

4.1. Příloha č. 5 - Svíčky - k vystřižení 

4.1. Příloha č. 6 - Návrh rozložení vytvářeného obrazu 

 5. Svět, o který se staráme - metodika páté setkání 

5.1. Prezentace - Co můžeme ovlivnit 

5.1. Prezentace - Příroda - krásné 

5.1. Prezentace - Příroda - neovlivnitelné 

5.1. Prezentace - Stvoření 

5.1. Příloha č. 1 - Záložka 

5.2. Brasile Rinho (2) 


Projekt „Svět a my“ (SAM) 

„Svět a my“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Žákům jsou představena různá témata z křesťanství, která vhodným způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě. Tak se mají možnost žáci seznámit s křesťanským pohledem na uskutečňování míru ve světě, s významem kostelů a křesťanských staveb, s životem řeholníků, s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod.