Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Pro školy


Poselství křesťanských svátků 

je vzdělávací projekt pro základní a střední školy formou besed pro žáky k učivu průřezových témat Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova.  

Cíl nabízených programů  

Rozšíření všeobecného přehledu žáků v oblasti židovské, antické a křesťanské kultury; poznání reálií a zajímavých souvislostí. 

Poskytnutí nových podnětů ke slavení svátků, zvláště Vánoc a Velikonoc tak, aby byl člověk duchovně obohacen. 

Prostor k zamyšlení nad hodnotami všeobecně přijímanými jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.