Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Povolání

Povolání

Rok povolání vyhlásil biskup Mons. Jan Vokál pro královéhradeckou diecézi v souvislosti se 350. výročím jejího vzniku. Více.

Rok rodiny vyhlásil papež František pro celou církev. Více.

Metodické materiály k Roku povolání

Každý člověk je povolán k životu ve společenství s Bohem již ve křtu. Pokud jej přijímá jako dítě, je povinností rodičů a kmotrů pomoci dítěti rozvíjet jeho křestní povolání. Připomínkou křtu při vhodných příležitostech (zvláště v době postní) oživujeme a povzbuzujeme vědomí naší křesťanské identity. Ve věku přibližně od 11 let je třeba podporovat vědomí identity člověka, která je odvozena od Ježíše Krista, vzoru našeho lidství, ke kterému patří také místo v Božím plánu spásy, naše osobní povolání.

Kdo jsem?

Metodický materiál Kdo jsem? vznikl v našem centru již v roce 2007. Obsahuje scénáře k cyklu deseti setkání. Je určen zejména děvčatům a chlapcům 8. a 9. tříd, kteří na základě sdílení zkušeností a objevování poselství biblických textů lépe poznávají svoji identitu.
Pomůcka k 1. setkání: Vltava.pps (2287616).